Phantasia_Logo_transparent.png

Press

Nyheter och information från Phantasia Förlag

Leken lär, liksom dagdrömmar

Utan fantasi står man sig slätt. Saknas fantasi kan du inte föreställa dig hur du bryter målsnöret i en löptävling, eller hur det känns att vara utanför en gemenskap. Inte heller hur det kan vara att leva i en annan kultur. Barn använder sig av fantasin stup i kvarten. I fantasins lek skapas nya vänner. Det görs upptäcktsfärder och ger insikter. Fantasin lär barnet empati, att utveckla sin förmåga till samspel och att tänka sig hur en annan lösning på ett problem eller företeelse kan vara. 

Jag tänker att många barn idag inte har så många stunder för egna lekar. Eller för den delen stunder då de bara är. Både lekar, böcker och dagdrömmar, stimulerar nya tankar och kreativitet. Och kan man tänka sig – leken bidrar även till ett bättre minne. Mattias Ribbing, författare, föredragshållare och minnesmästare, menar att leken är ett utmärkt tillfälle även för att träna sig för att komma ihåg saker. Tänk dig en lektion om planeter och stjärnor – det kan vara knepiga och nya ord att lära sig.  Att kanske till exempel fantisera ihop en film om allt det nya, kan hjälpa till att komma ihåg. För i den kreativa processen slappnar kroppen och sinnena av och man kommer på nya lösningar. Måhända är detta något även för oss vuxna att tänka på?  

Att dagdrömma är förstås också ett sätt att använda sin fantasi. En bilderbok om dinosaurier eller en tecknad film om stenåldern kan väcka tankar om hur det skulle vara att stöta på en drake. Tänk om drakar fanns på riktigt? Ny forskning pekar på att personer som har benägenhet att dagdrömma tränar på att tänka utanför boxen.

Draken i stenen kan vara just en dagdröm. Om en drake som från början är en sten som vilar i en outforskad grotta. Det ni!

Monic Arvidson W

#Drakenistenen