top of page

Thure & Vattenhästens öga

Att läsa och jobba vidare med boken på mellanstadiet.

ThureNy2.jpg
Nya Strutsloggan_vit bakom struts.png

I "Thure och vattenhästens öga" finns förslag på frågor som passar bland annat för ämnet svenska. och samhällsorienterade ämnen.  Eller så kan klassen enas om ett eget upplägg.   

 

Klasserna 5A och 5B i Vänge skola, utanför Uppsala, har läst boken tillsammans. När de var klara började de med att ta reda på fakta om baobaträd och korvträd.  Därefter valde de bland annat att jämföra växtlighet och träd mellan södra Afrika och Norden. Här nedan ser du hur de gick tillväga med sin uppgift.

Vill du använda boken i din undervisning?

Att bevaka, betrakta och dokumentera ett träd under våren 2020
 

Eleverna fick göra en observation som omfattar bild, biologi och svenska.                                                    

De fick också diskutera betydelsen av vissa ord. Ord att kunna: observation, bevaka, betrakta, dokumentera, omfattar, observationsschema.

Som övrig uppgift fick eleverna välja ett träd som de bevakade under april och maj månad.

De fotograferade och/eller tecknade trädet. Från knoppar till utslagna löv, barken, vilka insekter du kan se, vilka fåglar kan du höra och se? Vad är det för väder? Skiner solen och vilka moln såg dem? De fick beskriva var trädet växer och dokumentera platsen med fotografi eller/och tecknad bild.

 

Arbetssätt: 

1. Besluta dig för vilka tre dagar per vecka som du ska observera och undersöka ditt valda träd. Du ska alltid skriva upp dagens datum, då du gör dina observationer.

2. Anteckna, vilket väder det är när du undersöker ditt träd.

Hur ser det ut där trädet står? Öppen mark, eller skog?
Använd dig av beskrivande ord.

Beskriv vädret, Moln, sol, blåst eller regn?


3. Hur ska du anteckna? Du kan välja mellan att anteckna i ett skrivhäfte eller använda din mobil. Där finns en anteckningsbok.


4. Fotografera med din mobil och teckna på ritpapper. Vill du undersöka barken med en lupp kan du låna den från skolan.

 

5. Redovisa din undersökning i ord och bild i slutet av maj.
Du får gärna göra det med en Power Point.

 

Bra att ha: Observationsschema 

  1. Vilket sorts träd har du valt?

  2. Var växer trädet? I vilken miljö?

  3. Varje gång du observerar ska du anteckna följande:

  • Du ska skriva upp dag och datum.

  • Väder (sol, moln, regn/snö, vind)

  • Färgen på knopparna och vad du ser har hänt med dem.

  • Trädets stam. Vad ser du? Insekter? Vilka färger?

  • Om du fotograferar; ta med knoppar, stammen och hela trädet.

  4. Varje vecka:

  • Teckna av knoppen

  • Fotografera trädet i helhet.

Köp Thure & Vattenhästens öga här

ISBN: 9789197852920

Språk: Svenska

bottom of page